Tekst

Centrum Rehabilitacji Pation

Sami Możemy

Centrum Rehabilitacji Pation znajduje się w Gliwicach ul. Jana Śliwki 12,  44-102 Gliwice

tel. 531 002 377
www.pation.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W sprawie terminów rehabilitacji dzwonić pod numer
536 130 140 w godzinach 9-19 od pn-pt.

 

 WIĘCEJ ... 

Sami Możemy

Projekty unijne

Wypożyczalnia sprzętu

 

1 procent

1% na koncie

Zapoznaj się z regulaminem korzystania ze środków 1%

 

1 procent

Wyróżnienie

za całoroczną działalność na rzecz mieszkańców Gliwic oraz skutczne zaspokajanie potrzeb grupy docelowej

Sty 05 2012

W tym dniu, nietypowo, bo w czwartek, przed pierwszym w tym roku dłuższym weekendem, i o nietypowej godzinie, o 16, ze względu na normalny dzień pracy, w „ naszym” bojkowskim Domu kultury, zebraliśmy się w bardzo licznym gronie, jak zawsze!

Ciesząc się ze spotkania w „rodzinnym gronie”, dzieliliśmy się świątecznymi i sylwestrowymi przeżyciami.

O godz. 16, pani prezes Sezam-u powitała nas, przedstawiając porządek spotkania:

 • informacja o tegorocznym turnusie rehabilitacyjnym
 • aktualizacja wpływów na konto Stowarzyszenia z tytułu 1%
 • koncert charytatywny  na naszą rzecz w dniu 22 stycznia 2012 roku w Gliwicach
 • informacja kol. Wajdzika o już trwającej inicjatywie SezaM-u w zakresie upowszechniania wiedzy o stwardnieniu rozsianym w szkołach
 • wystąpienie naszego gościa Roberta Lorczyk, przewodniczącego rady nadzorczej Stowarzyszenia FAON.
 • wieczorek taneczny w dniu 21 stycznia, inicjatywę przestawił Mietek Koszka
 • nasz gość, Pan dr Maciej Maciejowski zrelacjonował pierwsze efekty funkcjonowania rozporządzania zmieniające "Program terapeutyczny leczenia stwardnienia rozsianego", które weszło w życie z dniem 15 grudnia 2011r.
 • sprawy porządkowe i organizacyjne, zakończenie spotkania.
Tegoroczny, kolejny już turnus rehabilitacyjny dla członków naszego Stowarzyszenia, odbędzie się w dniach 1 – 15 maja 2012 w Szczyrku. Będziemy gośćmi Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „ADAM”. Ten ośrodek zaproponował nam najlepsze warunki. Tegoroczny turnus przebiegał będzie w odmiennej formule od dotychczasowych. O szczegółach będziemy informowani na kolejnych spotkaniach. Odpłatność członka Stowarzyszenia wynosi 470 złotych.
 

 

Pani prezes poinformowała nas o korekcie MF i aktualizacji wpływów z tytułu 1% i darowizn na konto Stowarzyszenia oraz subkonta naszych członków. Uaktualnione na dzień 31.12.2011r stany kont wręczone będą w czasie przerwy.

Następnie zostaliśmy poinformowani o koncercie charytatywnym na naszą rzecz, który odbędzie się Gliwicach w dniu 22 stycznia 2012 roku. Szczegóły zostaną nam przekazane w ogłoszeniu na naszej stronce oraz drogą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w tym koncercie. Przewidziane są atrakcje, w tym aukcja, mająca wspomóż konto Stowarzyszenia.

Kolega Wajdzik przedstawił nam już trwający program upowszechniania wiedzy o stwardnieniu rozsianym, prowadzonym głównie wśród klas 6 szkół gimnazjalnych, dzieląc się uwagami i spostrzeżeniami z już odbytych spotkań. Program będzie kontynuowany i rozszerzony. Chętni mający pomysł i czas, czujący temat,  proszeni są kontakt z kol. Wajdzikiem bezpośrednio lub przez telefon Stowarzyszenia. Temat inicjatywy, jej programu i przebiegu, będący nowością w naszej działalności, wzbudził szerokie zainteresowanie.

W dalszej kolejności prezes Stowarzyszenia FAON Robert Lorczyk przedstawił nam program FAON-u, i promocyjne propozycje dla naszych członów wymagając opieki, wsparcia i pomocy w zakresie działalności stowarzyszenia. Wszelkie wiadomości na stronce FAON.

Przed przerwą, Mietek Koszka zainteresował nas inicjatywą zorganizowania wieczorku tanecznego dla nas, dla członków naszych rodzin i znajomych. Wieczorek odbędzie się w dniu 21 stycznia w bojkowskim Domu Kultury. Początek godz 19. Warunkiem jest frekwencja. Koszt wieczorku – 50 złotych od osoby. Szczegóły w ogłoszeniu na naszej stronce. Zapraszamy wszystkich lubiących taniec i zabawę.

W czasie krótkiej przerwy, członkom obecnym na spotkaniu wręczono zaktualizowane zestawienia kont osobistych.

Po przerwie Pan Dr Maciej Maciejowski poinformował nas o pierwszych efektach funkcjonowania zmienionego stosownym rozporządzeniem Ministra Zdrowia „ Programu terapeutycznego leczenia stwardnienia rozsianego” które weszło w życie z dniem 15.12.2011r. Analiza list refundacyjnych leków przez nas stosowanych wskazuje że za leczenie zapłacimy drożej, zaś poziom refundacji programów lekowych jest na poziomie 2010 roku . Informacja ta wprowadziła zebranych w konsternację i wymusza na nas natychmiastową reakcję. Miało być lepiej. Okazuje się po raz kolejny, że w Śląskim NFZ dobrze już było. Sprawa wymaga interwencji i takowa zostanie podjęta w każdy możliwy, dostępny nam sposób. Dosyć dalszej dyskryminacji chorych na stwardnienie rozsiane na Śląsku!

W dalszej, końcowej części spotkania, bardzo sprawnie jak zawsze, przebiegały sprawy organizacyjne. Każdy miał możliwość rozmowy z panią prezes lub członkami Zarządu.

Kolejne spotkanie  - 11 luty, tj. sobota, tradycyjnie już o godz 15.

Sty 04 2012

Świadczenie pielęgnacyjneW związku z uchwałą Rady Ministrów, z dnia 27 grudnia 2011 r. informujemy, iż w pierwszym kwartale roku bieżącego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 100zł miesięcznie. Pomoc będzie wypłacana w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r, czyli otrzymamy dodatkowo 300zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne otrzymują: matka albo ojciec (lub faktyczni opiekunowie), którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do 31 stycznia, a w przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu - w ciągu 7 dni, od kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Dodatkowe 100 złotych będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc będzie przyznawał i wypłacał organ realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub ośrodek pomocy społecznej). Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520zł i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Czytaj więcej: Dodatkowe 100 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Gru 30 2011

Dziennik UstawRozporządzenie zmieniające „ Program terapeutyczny leczenia stwardnienia rozsianego” weszło w życie z dniem 15.12.2011r.

 

12 grudnia br. Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Oznacza to, że zmiany w programie terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego stały się faktem.

Najważniejsze punkty to:

- dostęp do programu dla dzieci od 12 roku życia;
- brak górnej granicy wieku w kwalifikacji;
- przeniesienie octanu glatirameru do leków pierwszego rzutu;
- wydłużenie czasu finansowania leczenia do 5 lat.

Dziennik Ustaw

 

Gru 12 2011

Spotkanie opłatkoweNa długo przed wyznaczoną godziną spotkania,  przy dźwiękach kolęd i odświętnie przystrojonej Sali bojkowskiego Domu Kultury zaczęli się gromadzić członkowie naszego Stowarzyszenia i ich rodziny. Sala wypełniona została po brzegi.

Wszystkich licznie zebranych członków Stowarzyszenia oraz gości – a właściwie naszych

przyjaciół w osobach dr. Katarzyny Kubickiej oraz dr. Macieja Maciejowskiego –  a także poproszonego o udział w tym spotkaniu proboszcza bojkowskiej parafii ks. Bogdana Benedika powitała nasza prezes, pani Karolina Kropornicka. Po powitaniu i podkreśleniu charakteru i znaczeniu tradycyjnego spotkania opłatkowego, które dla wielu chorych ma zawsze niezmiernie ważne znaczenie nie tylko w wymiarze duchowym ale i tereupatycznym, ks. Bogdan Benedik w swoim wzruszającym wystąpieniu przekazał zebranym nadzieję na przyszłość. Wskazał na potrzebę takich spotkań, na potrzebę łączności w modlitwie do której nas zaprosił. Po słowach modlitwy, przy dźwiękach kolęd długo trwało dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, serdeczne wyciąganie rąk i uściski dłoni.

 

Czytaj więcej: Nasze opłatkowe spotkanie – 10 grudnia 2011r.
Gru 10 2011
Działamy już 5 lat!W sobotnie popołudnie, dnia 10 grudnia bieżącego roku, zbierze się w Bojkowie, w dobrze nam znanym Domu Kultury przy ul. Rolników 164, liczne grono chorych na stwardnienie rozsiane i członków ich rodzin oraz wiernych przyjaciół, na których można zawsze liczyć. Okazją będzie cykliczne, comiesięczne spotkanie członków naszego Stowarzyszenia - z racji grudniowego terminu zawsze noszącego uroczysty charakter spotkania  opłatkowego, co jest już tradycją od 5 lat – oraz pięciolecie powstania Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SezaM” w Gliwicach.
Dzięki zrozumieniu i poparciu władz samorządowych Gliwic już pierwsze spotkanie nowozarejestrowanego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 9 grudnia 2006 roku właśnie w sali bojkowskiego Domu Kultury co obrazuje nam poniższe, pamiątkowe zdjęcie. Wtedy też zrodziła się tradycja spotkań opłatkowych.
 
Dobrze nam znana sala przedstawiała się jak niżej, kiedy to pięć lat temu „SezaM” rozpoczynał swą działalność. Była to garstka zapaleńców.
 
Spotkanie
 
Spotkanie
Od wielu już comiesięcznych spotkań widok sali jest inny. Oceńmy to sami i porównajmy patrząc na dwa   powyższe zdjęcia.
 
Co spowodowało, że w krótkim, bo zaledwie pięcioletnim okresie czasu liczebność Stowarzyszenia osiągnęła 380 członków? Czym jest „SezaM’? w Jakim celu powstał?
 
Najkrócej można powiedzieć że ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM  „SEZAM” w Gliwicach, to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.
 
Misją „SEZAM”-u jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym, tak aby mogli prowadzić godne życie. Stąd wiemy, że jednoczy nas  i nadal będzie jednoczył brak dostępu do należytych, skutecznych terapii lekowych i rehabilitacji. Dlatego też ludzie, znajdujący się w podobnej sytuacji życiowej, zrzeszają się w organizacjach i stowarzyszeniach, które w ich imieniu pilnują ich interesów.
 
Takim stowarzyszeniem jest dla nas Śląskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SezaM w Gliwicach…
…które pozwala spojrzeć na nasze życie pozytywnie. Obecne czasy wymagają od nas aktywnego życia.  Nie możemy być  bezwolną masą ludzi chorych, którym nic się nie należy. Jest sprawą bezsporną że się należy. Jesteśmy przecież pełnoprawnymi obywatelami naszego państwa. Istnieją przepisy prawne które nam, chorym, dają przywileje ułatwiające wyrównanie szans w społeczeństwie ludzi zdrowych. Przepisy istnieją, te jak wiemy lubią się zmieniać i to nie zawsze na naszą korzyść. Gorzej więc z ich znajomością. Nie jesteśmy w stanie sami tego pilnować i egzekwować, a tym bardziej nie jesteśmy w stanie sami walczyć o zlikwidowanie często bezsensownych i wprowadzenie innych, korzystnych dla nas, ułatwiających nam życie przepisów.
Naszym Stowarzyszeniem kieruje wybrany przez nas Zarząd w którym od początku, bezinteresownie i z dużym poświęceniem pracują osoby potrafiące skutecznie pozyskiwać dla nas fundusze i pożytecznie je wykorzystywać. Dowody tego widzimy wokół nas. To z pewnością sala naszych spotkań. Za sceną, od ponad roku mamy własną poradnię SM z której wszyscy korzystamy. Fundusze pozyskiwane są przeznaczane między innymi na znakomicie, wprost wzorcowo zorganizowane turnusy rehabilitacyjne, pikniki integracyjne w Brzeźnicy, majówki oraz wiele innych przedsięwzięć w których uczestniczymy, a są to: spotkania z lekarzami, pomoc psychologiczna, często pomoc asystenta czy też pomoc prawna. Dzięki zdobytemu grantowi, we wrześniu ubiegłego roku, po raz pierwszy wyszliśmy na zewnątrz organizując dla nas i społeczności lokalnej piknik „Nie pozostawaj w tyle”. Koniecznie należy wspomnieć o mających  już tradycję i renomę Balach Andrzejkowych.
 
Jest więc ktoś, kto za nas załatwia wiele ważnych spraw. Tylko od nas zależy jak to wykorzystamy.
 
Jesteśmy do tego zobligowani. Mając szanse, pokazujmy się, uczestnicząc masowo w imprezach typu „ Przemarsz 1-go %”, rajdach rowerowych, imprezach kulturalnych i sportowych. Wspomnę tu tylko o takich jak „SezaM pełen rocka” czy „ Turniej Niepodległości o Puchar Orła Białego” w Bytomiu, koncert muzyczny w Zabrzu itp. Jest ich o wiele więcej. Czekają nas kolejne, o których już niebawem się dowiemy. Są to bogate, dalekosiężne plany.
Taka aktywna działalność przestawiana w  prasie, radiu i telewizji zyskała pełną aprobatę chorych na SM, co spowodowało wzrost liczebności naszego Stowarzyszenia w ostatnim roku o 50%, poszerzając naszą działalność poza nasz region. Mając członków z kilku regionów kraju  w marcu br., w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego, zmieniliśmy statut, stając się Stowarzyszeniem działającym na obszarze całego kraju.
Nie chcę tu jednak uprzedzać faktów. Myślę, że w nadchodzące sobotnie popołudnie 10-go grudnia bieżącego, 2011 roku o tym usłyszymy a korzystając z tak szczególnej okazji jakim jest pięciolecie istnienia i działalności SezaM-u, członkowie założyciele Stowarzyszenia oraz będący z nami najwierniejsi, niezawodni przyjaciele , przypomną i przybliżą nam początki  Stowarzyszenia.
Korzystając z tak szczególnej okazji, życzmy sobie wzajemnie następnych dobrych lat oraz jeszcze lepszych, kolejnych pięcioleci.
 
Słowa te kieruję do wszystkich członków Stowarzyszenia i ich rodzin a szczególnie do członków założycieli „SezaM”- u oraz naszych przyjaciół, którzy będąc z nami, pomagają nam, za co z głębi serca dziękujemy.
Lis 30 2011

AOTMAgencja Oceny Technologii Medycznych rekomenduje wydłużenie programów leczenia SM do maksymalnie 5 lat, zniesienie dotychczas obowiązujących limitów wiekowych, włączenie do programów terapeutycznych Copaxone. Zapisy rekomendacji trafiły obecnie do Ministerstwa Zdrowia.

Jest już podpisane rozporządzenie, że program leczenia przedłuża się na 5 lat a kwalifikowanie będzie  metodą Mc Donalda  wchodzi w  życie z dniem 15-12-2011  MOŻEMY JUŻ SIĘ CIESZYĆ TO JEST MILOWY KROK DO PRZODU!

Dla wszystkich będących w programie przedłuży się terapie do 5 la,t a wszyscy którym skończyła się terapia niech zgłoszą się do naszych neurologów po 15-12-2011 w celu nowego zakwalifikowania do programu.

 

Stanowisko Rady Konsultacyjnej

Rekomendacja

 

 

Lis 07 2011

Niepełnosprawni w podróżyOsoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo podróżować po wszystkich krajach członkowskich UE na zasadach niedyskryminacyjnych. Takie prawa przysługują zarówno w przypadku podróży lotniczych jak i kolejowych. Trwają pracę nad kolejnymi środkami transportu (autobus, żegluga śródlądowa), które również mają stać się bardziej przychylne. Wszak podróżowanie jest prawem wszystkich! Dla ułatwienia ich stosowania, pewien minimalny zakres uprawnień jest jednakowy na terenie całej Unii, jednakowa jest także procedura reklamacji oraz zażalenia, a każdy kraj członkowski ustanowił własny organ odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, gdzie poszkodowany może zwrócić się o pomoc. Nie trzeba być już więc specjalistą z prawa aby móc skutecznie egzekwować swoje prawa.

Warto na pewno zwrócić uwagę na zapis ogólny, głoszący, że wszystkie osoby niepełnosprawne są chronione przed dyskryminacją podczas dokonywania rezerwacji i wejścia na pokład samolotu. Osoby te mają również prawo do otrzymania pomocy na terenie lotniska (przy odlocie, po przylocie i podczas tranzytu) oraz na pokładzie samolotu. Zaleca się poinformowanie o swoich potrzebach z wyprzedzeniem 48 godzin. Powinno się zapewniać pomoc odpowiadającą im szczególnym potrzebom (a więc np. w przypadku niesłyszących - na piśmie), aby niepełnosprawni mieli takie same możliwości podróżowania drogą lotniczą i kolejową jak inni obywatele, a pomoc ta jest nieodpłatna. Chodzi tu także o zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu (np. posługującego się językiem migowym).

Pomoc udzielana w portach lotniczych powinna m.in. umożliwiać przemieszczanie się z wyznaczonego punktu przylotu w porcie lotniczym do samolotu oraz z samolotu do wyznaczonego punktu odlotu z portu lotniczego, wraz z wejściem na pokład i zejściem z pokładu samolotu. Powyższe punkty powinny być oznaczone przynajmniej przy wejściach głównych do budynków terminali, w strefach odprawy, w pociągu, w kolejce naziemnej, na przystankach metra i autobusu, na postojach taksówek i w innych punktach dojazdowych oraz na parkingach samochodowych w portach lotniczych. Pomoc powinna być zorganizowana w sposób pozwalający uniknąć zakłóceń i opóźnień.

Wszystkie istotne informacje dostarczane pasażerom lotniczym powinny być przekazane w alternatywnych formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz powinny być przynajmniej w tych samych językach, co informacje dostępne dla pozostałych pasażerów. Szczególne prawa osób niepełnosprawnych to:

 • zakaz odmowy przyjęcia rezerwacji na lot z powodu niepełnosprawności
 • zakaz odmowy przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej tylko z powodu niepełnosprawności
 • dostosowanie form przekazu Informacji oraz rezerwacji do szczególnych potrzeb niepełnosprawnych
 • pomoc w porcie lotniczym i na pokładzie samolotu

W przypadku, gdy pasażer czuje, że jego prawa zostały naruszone, powinien zgłosić skargę do portu lotniczego bądź linii lotniczej. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni, pomocny może okazać się Urząd Lotnictwa Cywilnego, do którego można również złożyć skargę: www.ulc.gov.pl

W przypadku kolei, Zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej, osoby te nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane lub gorzej traktowane ze względu na swoją niepełnosprawność. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby mające trudności z poruszaniem się, mają prawo do pomocy podczas podróży koleją. Prawo to przysługuje każdemu, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolności poruszania się, na przykład z powodu podeszłego wieku, urazu czy upośledzenia. Potrzeba pomocy powinna być zgłoszona do przewoźnika telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później, niż 48 godzin przed planowanym terminem podróży.

 

Czytaj więcej: Niepełnosprawni w podróży - kampania Komisji Europejskiej
Lis 06 2011
Jubileusz Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu"29 października w Filharmonii Zabrzańskiej odbyła się konferencja z okazji 60. lecia Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu pod patronatem honorowym Prezydent miasta Małgorzaty Mańki-Szulik.
W trakcie spotkania zaprezentowano historie i teraźniejszość Kliniki. W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju neurologii na przełomie wieków, początku neurologii dziecięcej na Śląsku, omówiono sylwetkę profesora Władysława Chłopickiego, inicjatora nowego kierunku badań w neurologii.
Renoma Kliniki i Katedry to wynik pracy wielu pokoleń doskonałych lekarzy. Podejmowane na przestrzeni lat konsekwentne wysiłki całego zespołu zmierzały do stworzenia w Zabrzu ośrodka na wysokim poziomie oraz stałego rozwijania śląskiej medycyny. Z tego bogatego dorobku korzystają dziś pacjenci, którzy z Państwa pomocą odzyskują zdrowie i nadzieję. Za te wszystkie wysiłki składam serdeczne podziękowania – mówiła Prezydent Zabrza.
Konferencji towarzyszył koncert w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Zabrzańskiej."
 
Lis 06 2011

W grudniu br. przypada jubileusz 60 – tej rocznicy powołania Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu. Korzystając z tej szczególnej okazji, Śląskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SEZAM” w Gliwicach, doceniając rolę i znaczenie tej pierwszej na Śląsku Katedry i Kliniki Neurologii w kształceniu szerokiej kadry specjalistów w zakresie neurologii, niepodważalne  zasługi pracowników Jubilata w opiece medycznej nad mieszkańcami regionu, życzy całemu zespołowi Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu wielu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Lis 06 2011

Nieetyczne stentyPrzedstawiamy Państwu oświadczenie Krajowego Konsultanta w dziedzinie neurologii i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Oświadczenie

 

 

 

Numer KRS

0000269884

Numer konta

09 1050 1298 1000 0023 1409 9488

Wpłaty z zagranicy:

IBAN PL09105012981000002314099488

SWIFT INGBPLPW

1% z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki

 

 

Deklaracja

Terminarz spotkań SEZAM-u

Terminy spotkań 2018r.

Miejski Ośrodek Kultury
Adres: 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

08.09.2018  godz. 15:00

06.10.2018 godz. 15:00

17.11.2018 godz. 15:00

08.12.2018 godz. 15:00 - spotkanie opłatkowe

12.01.2019 godz. 15:00

 

 

1 % - wykorzystanie środków

Przypominamy iż prośbę o wykorzystanie środków zgromadzonych na subkoncie 1% wraz z zestawieniem poniesionych kosztów zgodnie z regulaminem wykorzystanie 1% dostarczamy na spotkania stowarzyszenia!

Dokumenty SEZAM-u

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z działalnością stowarzyszenia SezaM:

Zobacz więcej

Gościmy

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka strony

 • Unique Visits Today774
 • Unique Visits Yesterday363
 • Visits This Week2991
 • Visits Previous Week981