Zaproszenie na warsztaty dietetyczne

20180219b.png (221 KB)

Zaproszenie na spotkanie z pracodawcami dla osób biorących udział w projekcie „Sami Możemy…”

20180219a.png (102 KB)

Harmonogram Walnego Zebrania Członków

HARMONOGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W DNIU 17-03-2018                                                         

  1. PRZYWITANIE PRZYBYŁYCH CZŁONKÓW NA  WALNE ZEBRANIE.
  2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA
  3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  W 2017
  4. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017
  5. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
  6. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA  UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
  7. PLAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NA ROK 2018
  8. WOLNE WNIOSKI
  9. ZAKOŃCZENIE OBRAD.
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT

Najbliższe spotkania

Przydatne linki