Sami na swoiM


Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, chorujących na stwardnienie rozsiane przez zapewnienie im miejsc zamieszkania dostosowanych do specyficznych potrzeb ON, ze wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.

Tu utworzone zostały 4 mieszkania wspomagane w sumie z 6 miejscami, w budynku przy Jana Śliwki 12 w Gliwicach. Dodatkowo będą świadczone usługi społeczne w mieszkaniach chronionych wspieranych w postaci usług bytowych oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych.

Utrzymania lub rozwijanie samodzielności uczestników na poziomie ich psychofizycznych możliwości. Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób chorujących na stwardnienie rozsiane, w szczególności minimum 6 kobiet i 4 mężczyzn z Subregionu Centralnego województwa śląskiego korzystających z mieszkań wspomaganych w okresie od czerwca 2021 do czerwca 2023


Wartość projektu: 2 087 929,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 774 739,82 PLN
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie - walne zebranie

    24.06.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice

Przydatne linki