Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych i ich Rodzin – II edycja


Projekt stanowi kontynuację projektu Sami Możemy-Kompleksowy Programu Integracji Chorych na SM i ich rodzin, poszerzoną o uczestników z innymi chorobami neurologicznymi i działania, których potrzeba wyniknęła z ewaluacji I edycji. Nacelowany na wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 180 osób, w tym 124 kobiet, poprzez model wsparcia chorych oparty na wielotorowym działaniu pozwalającym na trwałą aktywizację społeczno-zawodową. Program daje wsparcie nie tylko osobom dotkniętym nieuleczalną chorobą, ale całym rodzinom zagrożonym wykluczeniem z powodu choroby najbliższych.

Realizowany w partnerstwie z Miastem Zabrze projekt pozwala na zapewnienie aktywnej integracji nie tylko w zakresie edukacyjno-zawodowym, ale również, albo przede wszystkim zdrowotnym, w tym psychologicznym, i społeczno-kulturalnym.

Wartość projektu: 3 776 782,39 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 587 943,27 PLN

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie opłatkowe

    07.12.2019 godz. 15:00

Przydatne linki