Wytchnienie i Rehabilitacja


Projekt skierowany do 160 osób ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym zamieszkujących województwo śląskie. Oferuje usługi zdrowotne świadczone w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, w formie usług niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, które pozwalają na wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej. Projekt można podzielić na trzy części: krótkookresowe miejsca pobytu całodobowego, skoordynowane wsparcie domowe oraz rehabilitację ambulatoryjną. Krótkookresowe miejsca pobytu całodobowego obejmują stworzenie 20 miejsc całodobowego pobytu w Centrum Rehabilitacyjnym PATION, zapewnienie chorym na stwardnienie rozsiane, całodobowej opieki pielęgniarek i opiekunów, kompleksową rehabilitację, wsparcie psychologiczne oraz dyżury lekarskie, które będą odbywały się w zależności od potrzeb uczestników. Skoordynowane wsparcie domowe jest to część projektu skierowana do chorych o znacznym postępie choroby (ocena nie przekraczająca 40 punktów w skali Barthel). Oferuje usługi pielęgniarskie i opiekuńcze, usługi specjalistyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne umożliwiające dalsze funkcjonowanie w domu.

Szczegółów wsparcia oraz zasad korzystania z projektu prosimy szukać w regulaminie. Deklarację przystąpienia do projektu można składać poprzez Formularz Rejestracyjny znajdujący się w katalogu dokumenty do projektu WIR.


Termin realizacji do 30.09.2023 roku.

Wartość projektu: 8 978 310,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 7 631 563,50 PLN

Projekt jest w fazie trwałości. Zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług zdrowotnych i społecznych po zakończeniu projektu, poprzez:
  • - udostępnianie 20 miejsc świadczenia całodobowych krótkookresowych pobytów,
  • - dostęp do lekarzy (urolog, kardiolog, endokrynolog, ginekolog, dermatolog, okulista, ortopeda, neurolog, internista),
  • - 4 specjalistów (psycholog, logopeda, terapia dysfagii neurogennej, dietetyk),
  • - 2 fizjoterapeutów oraz zespół środowiskowy w którego skład wchodzą: pielęgniarka, rehabilitant, opiekun medyczny, neurolog, dietetyk, psycholog, logopeda i koordynator.

Kontakt dla osób chcących skorzystać z usług: tel. 324281698 biuro@sezamsm.pl

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie

    22.06.2024 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT