Sami na swoiM


Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, chorujących na stwardnienie rozsiane przez zapewnienie im miejsc zamieszkania dostosowanych do specyficznych potrzeb ON, ze wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.

Tu utworzone zostały 4 mieszkania wspomagane w sumie z 6 miejscami, w budynku przy Jana Śliwki 12 w Gliwicach. Dodatkowo będą świadczone usługi społeczne w mieszkaniach chronionych wspieranych w postaci usług bytowych oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych.

Utrzymania lub rozwijanie samodzielności uczestników na poziomie ich psychofizycznych możliwości. Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób chorujących na stwardnienie rozsiane, w szczególności minimum 6 kobiet i 4 mężczyzn z Subregionu Centralnego województwa śląskiego korzystających z mieszkań wspomaganych w okresie od czerwca 2021 do czerwca 2023


Wartość projektu: 2 087 929,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 774 739,82 PLN


Projekt jest w fazie trwałości. Jednym z kluczowych aspektów naszej trwałości projektu jest nasza instytucjonalna gotowość. To oznacza, że jesteśmy nadal gotowi świadczyć usługi zdrowotne i społeczne po zakończeniu projektu. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia.
Usługi, które oferujemy:
 • 3 specjalistów (psycholog, logopeda, dietetyk)
 • 2 fizjoterapeutów
 • AON
 • 4 mieszkania z 6 miejscami
 • warsztaty tematyczne

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

 • Spotkanie

  22.06.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT