PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Kiedy będę miał/miała rehabilitację?
Skierowanie na rehabilitację zależy od fizjoterapeutów i koordynatora projektu (Neurologa w projekcie SUSC). To oni ustalają i kierują osoby na kolejne „tury rehabilitacyjne” w obu naszych projektach: „SMII” i „SUSC”. Gdy osoba zostaje skierowana na rehabilitację, wtedy kontaktuje się z nią rejestracja i umawia na wstępną diagnozę rehabilitacyjną. Pierwsza wizyta obejmuje kompleksowe badanie (ustalenie indywidualnego planu terapii) oraz pierwszą jednostkę ćwiczeń. Po diagnozie osoby umawiają się na rejestracji na kolejne wizyty rehabilitacyjne. Jedna tura to zazwyczaj między 10 – 20 rehabilitacji w zależności od stanu i potrzeb pacjenta.
 
2. Jak można się zapisać do Waszych projektów?
Do obu naszych projektów mogą Państwo zapisać się przez naszą stronę internetową:

SM II: https://www.sm2.sezamsm.pl/,

SUSC: https://www.zgloszeniasusc.sezamsm.pl/

Są to linki do formularzy online, gdzie osoba która chce wziąć udział w projekcie, może zapisać się sama. Po wypełnieniu formularza dane osoby która się zgłosiła pojawiają się w naszym systemie do weryfikacji. W przypadku projektu SUSC, aby dokończyć poprawnie zapis, potrzebujemy jeszcze ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz diagnozy choroby neurologicznej z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na tle demielinizacji zapalnej (może to być wypis ze szpitala na którym widnieje rozpoznanie choroby). Po dosłaniu ważnych dokumentów na naszego maila: biuro@sezamsm.pl następuje wpisanie takiej osoby do systemu i umówienie jej na pierwszą wizytę do Neurologa.

W projekcie SM II, rejestracja przebiega w podobny sposób z tą różnicą że po wysłaniu zgłoszenia, osoba musi pojawić się w siedzibie naszego stowarzyszenia aby spotkać się z Koordynatorem Projektu z którym przeprowadza wstępną konsultację. Do zapisania się do projektu potrzebna jest diagnoza choroby neurologicznej. Jeżeli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności powinna je dołączyć do dokumentów.

 

3. Jak mogę się dowiedzieć o stanie mojego subkonta 1,5%?
Informacji udziela Dział Księgowości dostępny pod numerem: 32 428 16 92, lub pod adresem e-mail: renata.zagorska@sezamsm.pl
 
4. Jak można zapisać się do Waszego Stowarzyszenia?
Należy pobrać deklarację  i dostarczyć osobiście do księgowości w Gliwicach, 44-100 ul Jana Śliwki 12 lub przesłać pocztą na powyższy adres (kontakt z księgowością pod numerem: 32 428 16 92, lub pod adresem e-mail: renata.zagorska@sezamsm.pl
 
5. Ile aktualnie prowadzicie projektów?

Aktualnie prowadzimy dwa Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) SUSC (Skoordynowane Usługi w Subregionie Centralnym) - Projekt skierowany do 120 osób
z niepełnosprawnościami z ograniczonym zasięgiem terytorialnym do gmin wchodzących
w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jest skierowany do osób
z chorobami neurologicznymi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na tle demielinizacji zapalnej. Oferuje usługi społeczne i zdrowotne świadczone
w sposób skoordynowany, dostosowany do indywidualnych potrzeb, w formie usług niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, do których zalicza się diagnostykę, specjalistyczne konsultacje lekarskie, terapie i rehabilitację, zapewnienie miejsc pobytu dziennego. Realizowany w partnerstwie z POZ Osada w Tarnowskich Górach. Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022

b) SM II (Sami Możemy II) - Projekt stanowi kontynuację projektu Sami Możemy-Kompleksowy Programu Integracji Chorych na SM i ich rodzin, poszerzoną o uczestników z innymi chorobami neurologicznymi i działania, których potrzeba wyniknęła z ewaluacji I edycji. Nacelowany na wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 180 osób, w tym 124 kobiet, poprzez model wsparcia chorych oparty na wielotorowym działaniu pozwalającym na trwałą aktywizację społeczno-zawodową. Program daje wsparcie nie tylko osobom dotkniętym nieuleczalną chorobą, ale całym rodzinom zagrożonym wykluczeniem z powodu choroby najbliższych. Realizowany w partnerstwie z Miastem Zabrze projekt pozwala na zapewnienie aktywnej integracji nie tylko w zakresie edukacyjno-zawodowym, ale również, albo przede wszystkim zdrowotnym, w tym psychologicznym, i społeczno-kulturalnym.

 

6. Jaki teren obejmują Wasze projekty?

a) Projekt SUSC, obejmuje swoim obszarem teren Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z wyłączeniem Rybnika i okolic, Bielsko-Białej i okolic, oraz Częstochowy i okolic. Więcej informacji dotyczących gmin kwalifikujących się do projektu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://rops-katowice.pl/dopobrania/2015.11.10-3ke.pdf

b) Projekt SM II, obejmuje swoim obszarem całe terytorium Województwa Śląskiego.

 

7. Jakich dokumentów potrzebuję aby zapisać się do Waszych projektów?

W obu projektach do zapisania się do nich potrzebne jest ważne orzeczenie
o niepełnosprawności. W przypadku projektu SM II dodatkowo wymagamy diagnozę choroby neurologicznej (np. wypis ze szpitala), w projekcie SUSC jest wymagana diagnoza choroby neurologicznej z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na tle demielinizacji zapalnej.

 

8. Jakie schorzenia kwalifikują mnie do zapisania się do Waszych projektów?

Do projektu SUSC kwalifikują się osoby z chorobami neurologicznymi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na tle demielinizacji zapalnej. Dotyczy to głównie osób chorych na Stwardnienie Rozsiane. Do projektu SM II kwalifikują się osoby borykające się z chorobami neurologicznymi oraz osoby z otoczenia osób chorych.

 

9. Jak mogę wypożyczyć sprzęt z Waszej wypożyczalni?

Zasoby wypożyczalni są dostępne na stronie internetowej www.sezamsm.pl zakładka wypożyczalnia. Zamówienia sprzętu można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail.
Z uczestnikiem zostanie zawarta Umowa użyczenia zamówionego sprzętu w siedzibie
Wypożyczalni. Umowa określi termin zwrotu, wartość wypożyczanego sprzętu, wysokość pobieranej kaucji, odpowiedzialność za uszkodzenia i sposób zabezpieczenia roszczeń.
Wypożyczający  sprzęt jest zobowiązany wpłacić gotówką kaucję zwrotną w wysokości 30 zł. Sprzęt może być wypożyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy, transport wypożyczonego sprzętu we własnym zakresie.

 

10. Jak działa i kogo obejmuje Wasz „Dzienny pobyt”?

Dzienny Dom Pomocy jest miejscem wspólnego spędzania czasu dla osób które z powodu choroby czy wieku potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Naszym celem jest zorganizowanie czasu i niezbędnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia uczestnikom.

Podczas pobytu oferujemy:

- warsztaty (plastyczne, terapii zajęciowej itp.)

- spędzanie czasu w miłym towarzystwie

- gry i zajęcia ćwiczące pamięć

- śniadania i obiady

- rehabilitacja grupowa

Godziny funkcjonowania DDP to 7:30 - 15:00. Oprócz wykwalifikowanych opiekunów/asystentów korzystamy z usług pielęgniarskich. Dzienny koszt pobytu to 20 zł

 

11. Jak można uzyskać wsparcie transportowe w Waszych projektach?

Do wsparcia transportowego kwalifikują się osoby, które legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności (były I Stopień Niepełnosprawności) i brakiem wsparcia ze strony rodziny.

 

12. Jakie wsparcie przysługuje mi w danym projekcie?

W obu projektach mamy szeroki wachlarz wsparcia dla naszych uczestników.  W SUSC są to głównie wizyty u lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne (wsparcie zdrowotne). W SM II to głównie wsparcie edukacyjno-zawodowe (kursy, szkolenia, staże itp.). Dodatkowo uczestnicy korzystają ze wsparcia społecznego oraz zdrowotnego. W każdym z projektów o przyznaniu wsparcia decyduje koordynator projektu.

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie

    22.06.2024 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT