Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych i ich Rodzin – II edycja


Projekt stanowi kontynuację projektu Sami Możemy-Kompleksowy Programu Integracji Chorych na SM i ich rodzin, poszerzoną o uczestników z innymi chorobami neurologicznymi i działania, których potrzeba wyniknęła z ewaluacji I edycji. Nacelowany na wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 180 osób, w tym 124 kobiet, poprzez model wsparcia chorych oparty na wielotorowym działaniu pozwalającym na trwałą aktywizację społeczno-zawodową. Program daje wsparcie nie tylko osobom dotkniętym nieuleczalną chorobą, ale całym rodzinom zagrożonym wykluczeniem z powodu choroby najbliższych.

Realizowany w partnerstwie z Miastem Zabrze projekt pozwala na zapewnienie aktywnej integracji nie tylko w zakresie edukacyjno-zawodowym, ale również, albo przede wszystkim zdrowotnym, w tym psychologicznym, i społeczno-kulturalnym.

Wartość projektu: 3 777 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 210 450,00 PLN

Projekt jest w fazie trwałości. Jednym z kluczowych aspektów naszej trwałości projektu jest nasza instytucjonalna gotowość. To oznacza, że jesteśmy nadal gotowi świadczyć usługi zdrowotne, społeczne i zawodowe po zakończeniu projektu. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Usługi, Które Oferujemy:
  • - Neurolog,
  • - 3 specjalistów (psycholog, logopeda, dietetyk, coach)
  • - 2 fizjoterapeutów
  • - AON
  • - doradca zawodowy
  • - Kursy zawodowe oraz IT
  • - warsztaty tematyczne

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT