Tekst

Projekty unijne

 

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z projektami unijnymi i zapytania ofertowe.

 

Bieżące informacje do uzyskania w Biurze Projektu:

ul. Jana Śliwki 12, 44-102 Gliwice w godz. 8-16 pn-pt 

tel. 668 060 407

Podkategorie

 • Przetargi
 • Sami możemy
 • DDP

  Projekt - Dzienny Dom Pomocy Podregionu Gliwickiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5.

  Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych w podregionie gliwickim na rzecz 100 osób (w tym 56 kobiet) z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapewniając różne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb (warsztatowe, specjalistyczne, asystenckie). Projekt zakłada utworzenie Dziennego Domu Pomocy na 25 miejsc pobytowych.

  Projekt będzie realizowany w okresie  od 1 01 2018 do 31 07 2019.

  Wartość projektu: 1 815 511,34 zł.

  Postępowanie rekrutacyjne oraz wymagane dokumenty  opisano w regulaminie.

  OPIS DO PROJEKTU

  ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

 • SUZ

  Projekt koncentruje się na usługach zdrowotnych dla osób chorych na SM z całego województwa śląskiego, poprzez zapewnienie skoordynowanych usług niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, do których zalicza się diagnostykę, specjalistyczne konsultacje lekarskie, terapie i rehabilitację, zapewnienie dziennej opieki medycznej oraz wypożyczalni sprzętu. Projekt realizowany będzie przez PATION w partnerstwie z przychodnią Epm-Osada z Tarnowskich Gór.

  Projekt realizowany do 30.06.2020.

1% z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki