Tekst

Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Śliwki 12 dla Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM” ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania oraz pozostałe załączniki do pobrania poniżej.Treść zapytania oraz pozostałe załączniki do pobrania poniżej.

ZAŁĄCZNIK

1% z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki