Skoordynowane Usługi Zdrowotne dla osób z SM


Projekt koncentruje się na usługach zdrowotnych dla osób chorych na SM z całego województwa śląskiego, poprzez zapewnienie skoordynowanych usług niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, do których zalicza się diagnostykę, specjalistyczne konsultacje lekarskie, terapie i rehabilitację, zapewnienie dziennej opieki medycznej oraz wypożyczalni sprzętu. Projekt realizowany przez PATION w partnerstwie z przychodnią Epm-Osada z Tarnowskich Gór.

Ma na celu wzrost jakości i dostępności usług zdrowotnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w wyniku stworzenia 8 miejsc świadczenia usług zdrowotnych prowadzących do zachowanie lub poprawa stanu zdrowia 120 osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym 84 kobiet zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, poprzez zapewnienie skoordynowanych usług zdrowotnych zgodnych z Ewidence Based Medicine niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, stworzenie 3 miejsc opieki medycznej w formie dziennej oraz wypożyczalni sprzętu dostosowanego do potrzeb chorych na SM na terenie województwa śląskiego w okresie od 01.lipca 2018 do 30.czerwca 2020.

Wartość projektu: 4 091 256,10
Dofinansowanie projektu z UE: 3 477 567,68

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie opłatkowe

    07.12.2019 godz. 15:00

Przydatne linki