Tekst
KRS
 

Przekaż 1% dla naszego Stowarzyszenia

Osoby,które chcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na leczenie, proszone są o wskazanie w formularzu PIT rozliczenia za rok 2011 wpisać numer KRS: 0000269884 oraz wpisać jako cel szczegółowy: Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM "SEZAM"

Więcej informacji
 
 
KONTO 

Darowizny dla naszego Stowarzyszenia

Przekaż darowiznę dla naszego Stowarzyszenia. Kwota ta zostanie w całości przekazana na cele statutowe stowarzyszenia.
Nr konta:  09 1050 1298 1000 0023 1409 9488

Więcej informacji
 
 
 
KONTO 

Cennik rehabilitacji

Godzina indywidualnej rehabilitacji (dla członków stowarzyszenia SEZAM) 80 zł.
Sesja rehabilitacyjna obejmuje:
• metody terapii manualnej oraz neurorehabilitacji 
• fizykoterapię
• kinezyterapię

Pakiet 6 sesji rehabilitacyjnych - 480 zł
Pakiet 10 sesji rehabilitacyjnych - 750 zł
Ze względu na duże zainteresowanie i obłożenie terminy przyjęć na rehabilitację mogą się wydłużyć.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii

Od początku istnienia stowarzyszenia nasi członkowie miłośnicy fotografii prowadzą naszą galerię zdjęć dostępną na Picasa Web Albums.

Zapraszamy do jej obejrzenia.

Zwrot kosztów poniesionych jest zwracany na podstawie oryginałów dowodów imiennych wraz z prośbą i prawidłowym nr konta. Dokumenty przyjmowane będą dwa razy w miesiącu w terminach podanych w harmonogramie dyżurów w poradni lub listownie na adres stowarzyszenia i w żaden inny sposób.

Dyżury zarządu w poradni:
08-01-2014 godz 15.30 do 18
15-01-2014 godz 15.30 do 18
05-02-2014 godz 15.30 do 18
19-02-2014 godz 15.30 do 18

Szukamy osób niepełnosprawnych i bezrobotnych chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach:
- pracownik ochrony
- księgowy
- pracownik punktu aptecznego/zielarni (osoba z ukończonym kursem zielarskim, technik farmaceutyczny).

Jeśli szukasz pracy i masz jakieś inne kwalifikacje to również napisz do nas.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy potrzebujesz specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych?

TAK
vote
NIE
vote
Total votes: 131
First vote: niedziela, 17, listopad 2013
Last vote: niedziela, 21, wrzesień 2014

Wiadomość ze strony PTSR:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego niedawno wydało opinię ekspercką w sprawie stosowania interferonu i octanu glatirameru powyżej 60 miesięcy.
Kilka dni temu Agencja Oceny Technologii Medycznych opublikowała pozytywną opinię Prezesa AOTM w sprawie zasadności przedłużenia powyżej 5 lat leczenia IFNB i GA. Zdaniem Prezesa AOTM przedłużenie stosowania interferonu beta i octanu glatirameru powyżej 60 miesięcy jest uzasadnione! W załączonym dokumencie przedstawiono wiele istotnych argumentów za zasadnością leczenia w oparciu o kryteria medyczne, według decyzji lekarza oraz odnośnie długoterminowego bezpieczeństwa leczenia. Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkie nasze comiesięczne spotkania cechuje wysoka frekwencja. Podobnie było w sobotnie popołudnie 12 października br. Tradycyjnie już spotkanie otwarła pani prezes, Karolina Kropornicka, serdecznie witając wszystkich zebranych członków Stowarzyszenia SezaM w Gliwicach oraz naszych gości w osobach: posła do parlamentu europejskiego pana Jana Olbrychta / notka biograficzna poniżej / oraz mgr Andrzeja Ochojskiego, filologa. Goście zostali serdecznie powitani przez uczestników spotkania. 

Wystąpienie europosła Jana Olbrychta było godzinnym wykładem, w trakcie którego przybliżał słuchaczom zasady funkcjonowania instytucji unijnych, codzienne obowiązki posła oraz pracę biura poselskiego. „Praca w Parlamencie Europejskim polega w szczególności na nieustannym poszukiwaniu kompromisu, wzajemnym zrozumieniu i szacunku do drugiej osoby niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej” – mówił poseł. Przedstawił także zasady funduszy europejskich. Skąd się biorą, kto i w jakiej wysokości  składa się na fundusze europejskie / mowa o państwach członkowskich UE / oraz jaki jest podział pomiędzy państwa członkowskie, wg jakich zasad ten podział jest dokonywany. Wskazał na korzystną sytuację Polski w dostępności do środków unijnych, wynikającą z obowiązujących parytetów podziału tych środków. Pan europoseł mówił także o osobach niepełnosprawnych, które są objęte szczególną ochroną przed dyskryminacją. Wskazał, skąd i w jaki sposób możemy się ubiegać o środki unijne na cele naszego, Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienia Rozsianego SezaM w Gliwicach.
Dziękując panu Janowi Olbrychtowi za przyjęcie zaproszenia, przybycie na nasze spotkanie i bardzo obszerny wykład, nasza prezes, Karolina Kropornicka, wręczyła europosłowi nasze tradycyjne „światełko do nieba”.  

Nasz drugi gość, pan mgr Andrzej Ochojski, przygotował dla nas profesjonalny, dobrze wizualizowany wykład „ Słowa podszyte lękiem” w którym mówił „ o wartości komunikacji językowej”. W swoim wykładzie pan Andrzej Ochojski, skupił naszą uwagę na wyrazie, słowie, obrazie. Wskazał jak można i należy  mówiąc słowem -  pokazać obrazem. Nie bez znaczenia jest emisja i kultura głosu pomocna we właściwym  zrozumieniu przekazu. Każdemu przekazowi powinna bezwzględnie towarzyszyć estetyka słowa. Pan Ochojski wskazał na szkodliwość brutalizacji języka i demagogii.
Wykład był przez naszych członków obecnych na spotkaniu wysłuchany w skupieniu, zaś wykładowca, pan Andrzej Ochojski  został nagrodzony oklaskami oraz tradycyjnym „ światełkiem do nieba”, wręczonym przez panią prezes, Karolinę Kropornicką.

 

Dalsza część spotkania to sprawy organizacyjne Stowarzyszenia. Pani prezes poinformowała, że na skutek remontu Domu Kultury, spotkanie listopadowe nie dojdzie do skutku. Swe sprawy członkowie SezaM-u będą mogli załatwiać w dniach 7,8 i 9 listopada w naszej poradni. W dniach 7 i 8 listopada w godzinach 15-18, natomiast w dniu 9 listopada w godzinach 10-17. Komunikat jest już na naszej stronce. Pani prezes poinformowała zebranych, że nasza koleżanka Małgorzata Marzewska-Fligier, złożyła w dniu spotkania pisemną rezygnację z członka zarządu Stowarzyszenia, informując jednocześnie o desygnowaniu  na członka zarządu Witolda Wieczorka.

Nota biograficzna posła do PE Jana Olbrychta:
Urodzony 21 września 1952 roku w Rybniku. Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa. Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Skarbnik i wiceprzewodniczący. 

Kandziora Franciszek

Debata „Oblicze polskiego SM: problem społeczny”

24 września 2013 roku

Organizatorzy: Parlamentarny Zespół ds. SM oraz Fundacja NeuroPozytywni

Stwardnienie rozsiane (SM) to problem nie tylko zdrowotny – konsekwencje braku odpowiedniego leczenia, rehabilitacji i wszechstronnej opieki nad chorymi na SM ponosi całe społeczeństwo. 

Mając tę świadomość, a jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że niektóre dostępne rozwiązania wymagają zmian systemowych, w tym również w zakresie świadomości społecznej, uczestnicy debaty „Oblicze polskiego SM: problem społeczny” uznali za podstawowe i wymagające jak najszybszej interwencji kwestie związane z odpowiednim leczeniem osób z SM.

W zakresie: zwiększenie dostępności do leczenia immunomodulacyjnego

Postulaty:

 • Zniesienie ograniczenia czasowego (≤ 5 lat) refundacji terapii wszystkimi lekami modyfikującymi przebieg choroby w ramach programów lekowych.

Uzasadnienie: Ograniczenie czasu trwania terapii lekami immunomodulacyjnymi nie ma żadnego uzasadnienia medycznego. Naraża też budżet państwa na straty w związku z ryzykiem utraty sprawności przez osoby dotychczas dobrze reagujące na leczenie. Obecny na sali Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Wojciech Matusewicz, poinformował, że do AOTM wpłynęło zlecenie dotyczące możliwości prowadzenia terapii interferonem beta powyżej 5 lat. Oświadczył też, że ze strony Agencji należy spodziewać się pozytywnej opinii w tej kwestii. Uczestnicy debaty zwrócili jednak uwagę, że interferony beta nie są jedynymi preparatami immunomodulacyjnymi stosowanymi w leczeniu SM i konieczne jest przeprowadzenie podobnego postępowania również w przypadku pozostałych leków.

 • Złagodzenie restrykcyjnych kryteriów leczenia II rzutu: wprowadzenie zmian w kryteriach włączania pacjentów do programów lekowych tak, aby dostęp do optymalnej terapii mieli wszyscy pacjenci, dla których istnieją wskazania medyczne.

Uzasadnienie: Kryteria włączania pacjentów do leczenia lekami drugiego rzutu są na tyle restrykcyjne, że część chorych, która z powodzeniem mogłaby przyjmować wspomniane leki, zostaje a priori wykluczona z programu. Prof. Halina Bartosik- Psujek, która przedstawiła problem, zadeklarowała w imieniu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego chęć współpracy przy modyfikacji tego programu.

 • Zwiększenie finansowania programów lekowych leczenia SM.

Uzasadnienie: Analizie poddano poziom finansowania programów leczenia SM od 2008 roku do 2013 roku. W latach 2008-2012 obserwowano stały powolny wzrost środków przeznaczanych na kontraktowanie leczenia immunomodulacyjnego. Tendencja ta została zahamowana w roku 2013, kiedy poziom finansowania był zbliżony do roku 2012 a w niektórych województwach znacząco niższy. Oznacza to, że nowi pacjenci nie mają możliwości rozpoczęcia leczenia, obecnie jedynie kontynuuje się już rozpoczęte terapie.

W zakresie: leczenie dzieci ze stwardnieniem rozsianym

Postulaty 

 • Po ukończeniu przez pacjentów 18. roku życia: umożliwienie sprawnego przenoszenia chorych z klinik pediatrycznych do ośrodków leczących dorosłych, co wykluczy ryzyko przerwania leczenia na czas czynności administracyjnych.

Uzasadnienie: Problem związany z leczeniem dzieci przedstawił w imieniu konsultanta krajowego neurologii dziecięcej, prof. Sergiusza Jóźwiaka dr Dariusz Chmielewski z Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie dzieci kończące leczenie w przychodni pediatrycznej po przejściu do poradni dla dorosłych nie są automatycznie włączane do programu lekowego z powodu braku miejsc w programach lekowych, co wynika m. in. z braku środków w tych klinikach na włączanie do leczenia nowych pacjentów. Prof. Sergiusz Jóźwiak proponuje, by ta grupa pacjentów była leczona w CZD tak długo, dopóki nie pojawią się dla nich wolne miejsca w programach lekowych w przychodniach dla dorosłych. W ten sposób można uniknąć niebezpiecznego przerwania leczenia. Obecny na debacie przedstawiciel NFZ, dr Zbigniew Teter zadeklarował chęć współpracy przy rozwiązaniu tego problemu.

 • Stworzenie prawnej możliwości refundowanego leczenia lekami immunomodulacyjnymi dzieci do 12. roku życia, dzięki deklaracji rodziców, która umożliwi włączenie dziecka do terapii;

Uzasadnienie: Grupa pacjentów poniżej 12. roku życia jest w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż leki immunomodulujące zgodnie z ich wskazaniami rejestracyjnymi można zastosować najwcześniej od 12. roku życia. Tymczasem dla pewnej grupy najmłodszych pacjentów byłaby to szansa na zahamowanie postępu choroby i niepełnosprawności. Zdaniem konsultanta krajowego neurologii dziecięcej, prof. Sergiusza Jóźwiaka, należy umożliwić podjęcie tego rodzaju terapii za pisemną zgodą rodziców.

 W zakresie: modyfikacja ustawy refundacyjnej

Postulaty: 

 • Umożliwienie reprezentantom pacjentów (organizacji pacjenckich) występowania z inicjatywą dotycząca wprowadzenia programów lekowych oraz opiniowania nowych programów lekowych.

Uzasadnienie: Obecnie cały proces HTA toczy się bez udziału pacjentów, czyli grupy, której bezpośrednio dotyczy. Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o objęcie danego preparatu programem refundacyjnym składa producent lub dystrybutor. Dokumentacja, po wydaniu opinii przez Agencję Oceny Technologii Medycznych wraca do Ministerstwa Zdrowia, gdzie – w ramach Komisji Ekonomicznej są prowadzone negocjacje z płatnikiem (NFZ). Taka procedura sprawia, że decyzje ważne dla zdrowia i życia pacjentów zapadają bez ich udziału, ponadto – w przypadku, gdy przemysł farmaceutyczny nie jest zainteresowany przeprowadzeniem procedur HTA, pacjent ma nikłe szanse na otrzymanie refundowanego preparatu.

W zakresie: zatrudnienia osób ze stwardnieniem rozsianym

Podczas debaty zgłaszano też postulaty dotyczące zwiększenia możliwości powrotu osób ze stwardnieniem rozsianym na otwarty rynek pracy bądź też utrzymania się na rynku pracy, oraz orzecznictwa związanego z niepełnosprawnością osób z SM. Podkreślano potrzebę edukacji społecznej pracodawców oraz stworzenia odpowiedniego systemu wsparcia dla tych spośród nich, którzy zatrudniają osoby ze stwardnieniem rozsianym.

 

Nasze listopadowe spotkanie /16-11-2013/ ze względu na remont sali zostało odwołane. Informujemy natomiast, że w dniach:
07-11-2013 od godz 15 do 18
08-11-2013 od 15 do 18
09-11-2013 od godz 10 do 17
będzie można odebrać informację o subkoncie, zweryfikować swoje dane na deklaracjach i uzupełnić składki członkowskie.

Szanowni Państwo!

Nadal poszukuję osób do moich badań magisterskich, o których mówiłam ostatnio na spotkaniu w Gliwicach. Do tej pory udało mi się przeprowadzić badania z kilkoma osobami, którym raz jeszcze dziękuję za poświęcony mi czas. Jednak cały czas poszukuję 6. kobiet oraz 9. mężczyzn w wieku 25~ 40 lat, chorujących minimum 5 lat. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na spotkanie ze mną, to bardzo proszę o kontakt telefoniczny ~ 669652706 lub mailowy ~ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wtedy będzie możliwość umówić się na termin spotkania w dogodnym dla Państwa miejscu. Z góry serdecznie dziękuję i nie ukrywam, że czekam na telefony, smsy, maile. Pozdrawiam. Karolina Piórkowska, studentka V roku psychologii :)

Z wyrazami szacunku,
Karolina Piórkowska.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia § 13 Członek zwyczajny jest zobowiązany: regularnie opłacać składki członkowskie. Kwota wynosi 2zł miesięcznie. Niektórzy członkowie zalegają ze składkami. Prosimy o uregulowanie zaległości do najbliższego spotkania, które odbędzie się 12 października. Zgodnie § 16 Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia. Wkrótce do części członków będziemy zmuszeni wysłać upomnienia z informacją o zaległościach. Stan wpłat i ewentualne zaległości można sprawdzić telefonicznie: 531 773 768 (tel. do naszej poradni). 

Zapewne większość z Was spotkała się już z zorganizowanymi akcjami zbierania plastikowych nakrętek od butelek na różne konkretne cele(wózek, proteza, itp.) Ogłaszamy, ze SezaM dołącza do grupy nakrętkowych zbieraczy. Po zebraniu ofert z firm recyklingowych mamy informacje, że "już" dzięki zebraniu 1 tony nakrętek możemy uzyskać kilkaset złotych na realizacje Naszych celów statutowych. Zachęcamy więc do wyrobienia w sobie nawyku niewyrzucania nakrętek z Waszego gospodarstwa domowego, firmy i przynoszenia ich na spotkania Stowarzyszenia począwszy od jutrzejszego pikniku. Nakrętki mogą być z butelek i pojemników różnego rodzaju (dezodoranty, chemia gospodarcza, etc). Muszą być plastikowe i powinny być czyste. Pojemnik na nakrętki będzie umieszczony przy wejściu na spotkanie. Liczymy na Wasze zaangażowanie w naszą wspólną sprawę!

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami 14 września do Bojkowa na piknik rodzinny. Rozpoczniemy o godz. 15 spotkaniem z lekarzami: Katarzyna Kubicka i Moniką Adamczyk-Sową. 

Potem rozpoczniemy nasz piknik rodzinny. Przewidujemy wiele atrakcji:

 • warsztaty decoupage
 • zajęcia Nordic walking (osoby posiadające swoje kijki proszone są o ich przywiezienie)
 • turniej gry w boule
 • zabawy dla dzieci (i nie tylko): zajęcia plastyczne, zawody sportowe, puszczanie naprawdę dużych baniek mydlanych

Zapewniony będzie posiłek z grilla, zachęcamy jednak wszystkich do przynoszenia sałatek, ciast i innych potraw przygotowanych we własnym zakresie. Za najlepsze wypieki przewidujemy nagrody!

Jeżeli występ orkiestry dętej jest sporym wydarzeniem, to już na pewno jest nim możliwość usłyszenia kilku orkiestr na usytuowanej w parku, plenerowej scenie. 
Taką możliwość mieli w niedzielne popołudnie 11.08.2013 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej, w czasie XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych.
Impreza rozpoczęła się  o godzinie 15.00 uroczystym przemarszem orkiestr dętych, które wyruszyły spod Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka idąc ul. Wolności do Parku im. Augustyna Kozioła. Na miejscu orkiestry wspólnie wykonały hejnał festiwalu oraz utwór „Saluto Lugano”, który zainaugurował festiwalowy koncert, po wykonaniu którego uroczystego otwarcia Festiwalu dokonała pani Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Kolejno prezentowały się orkiestry  dęte: KWK Halemba-Wirek,  KWK Pokój, KWK Bielszowice,  KWK Zabrze - Makoszowy oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Przy dźwiękach standardów muzyki marszowej, popularnej i filmowej oraz melodii ludowych i biesiadnych, bawiło się tysiące rudzian, oklaskami oceniając wysoki poziom muzyczny, mogący zadowolić bardzo wybredne muzyczne gusty. 
Gwiazdą tegorocznej, XIII edycji festiwalu była Krystyna Prońko, znana z takich przebojów jak „Papierowe ptaki”, „Niech moje serce kołysze ciebie do snu”, „Deszcz w Cisnej”, „Poranne łzy”, czy też „Jutro zaczyna się tu sezon”. Jazzmenka wystąpiła razem z Big Bandem KWK „Śląsk” Mirosława Kaszuby.
Muzycznemu świętu towarzyszyły  stoiska gastronomiczno - handlowe. Dla najmłodszych zorganizowano różne gry i zabawy. Imprezę poprowadziła Aleksandra Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na zaproszenie władz miasta i prezydent Rudy Śląskiej pani Grażyny Dziedzic, „ SezaM” był uczestnikiem tego wydarzenia muzycznego. Wśród wielu tysięcy uczestników wyróżnialiśmy się organizacyjnymi, żółtymi koszulkami. Wyróżnialiśmy się na tyle, że odwiedziła naszą grupę pani prezydent Grażyna Dziedzic, rozmawiając z nami dłuższy czas ciepło i serdecznie, wykazując się nie tylko wiedzą o stwardnieniu rozsianym ale i o „SezaM”-ie / patrz fotogaleria /. 
Prezentacje orkiestr przeplatane były nie tylko dobrze przygotowanymi wizytówkami orkiestr ale też szeroką informacją o stwardnieniu rozsianym,  skutkach tej złośliwej, nieuleczalnej choroby, w tym społecznych, kosztownych i trudno dostępnych terapiach, nieustającej konieczności rehabilitacji oraz o naszym, Śląskim Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SezaM” w Gliwicach. Prowadząca imprezę, pani Aleksandra Poloczek, w tej roli spisała się znakomicie.

Po tych informacjach o SM i „SezaM”- ie wielu z nas odpowiadało na pytania uczestników koncertu.
XIII Festiwal Orkiestr Dętych w Rudzie Śląskiej, jako wydarzenie muzyczne, był nie tylko promocją miasta, promocją muzyki, kultury muzycznej, był też  pierwszą w takiej formie i na taką skalę, szeroką promocją społeczną stowarzyszenia „SezaM”. Przykład godny naśladowania. 
W orkiestrach dętych jest naprawdę jakaś siła.

 

Kandziora Franciszek

 

Więcej na stronie:

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie:

 

Artykuł, który ukazał się na Miejskim Portalu Informacyjnym miasta Knurów, którego autorem jest członek stowarzyszenia Damian.

Całość artykułu:

Od dnia 01.05. 2013 r w Województwie Śląskim pacjenci  mogą być leczeni w Programie Lekowym LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU.

Jednym z kryteriów włączenia pacjenta do tego programu jest minimum roczne leczenie interferonami i wykazana nieskuteczność takiego leczenia (nieskuteczność jest definiowana jako 2 rzuty umiarkowane choroby lub jeden cieżki w trakcie leczenia interferonem oraz określone zmiany w Rezonansie Magnetycznym które musi ocenić lekarz radiolog i lekarz neurolog).

Ośrodki które maja przyznany ten Program Lekowy  i mogą leczyć pacjentów to:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Zabrzu, ul 3-go Maja 13-15
Kontakt tel. (32)3704594 (Sekretariat Kliniki Oddziału  Neurologii)

Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ul Ziołowa 45-47
Kontakt tel. (32)3598373 Dr Maciej Huć

Szpital Specjalistyczny w Bytomiu, ul.Żeromskiego 7
Kontakt tel. (32) 3963214 Dr Tomasz Pieniążek, Dr Marta Białek

Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach, ul Medyków 14
Kontakt; Zgłoszenie się do Poradni Leczenia SM lub do Poradni Neurologicznej szpitala

Działające już siódmy rok Śląskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SezaM” w Gliwicach, dzięki zgromadzonym środkom z 1%, organizuje kolejny wyjazd swych członków wraz z opiekunami na turnus rehabilitacyjno-integracyjny. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym   „SezaM” wyjeżdża do Szczyrku, gdzie w czasie od 19 czerwca dp 3 lipca bieżącego, 2013 roku, będzie nas gościł Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ADAM”. Wierzymy, że nie powtórzą się ubiegłoroczne przykre doświadczenia dotyczące warunków hotelowych.

Uczestnictwo w turnusie chorego na stwardnienie rozsiane członka Stowarzyszenia „SEZAM”, jest w około 50% refundowane z w/w środków Stowarzyszenia.. Przygotowany programu turnusu spełnia podstawowe wymogi standardów corocznej rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, poprzez wspieranie procesów fizycznej, psychicznej i społecznej adaptacji do niesprawności i inwalidztwa, ułatwianiu utrzymywania niezależności w codziennych czynnościach,  dopingowaniu do niezależności a także integracji członków Stowarzyszenia Sezam. 

Jak spędzimy ten czas, jak go wykorzystamy i zapamiętamy, jakie wyniesiemy z tego pobytu korzyści, w głównej mierze zadecydujemy sami. Pobyt ten, na pewno przyczyni się do wzmocnienia siły mięśniowej, zapobiegnie zanikom mięśni spowodowanych bezruchem, wspomoże nasze przeciwdziałanie zmęczeniu, pomoże nam utrzymać a nawet zwiększyć zakres ruchów w stawach, elastyczność mięśni, zapobiegnie przykurczom, wspomoże utrzymywanie równowagi, w znacznym stopniu zwalczy zaburzenia koordynacji ruchowej.

O powodzeniu założeń turnusu będziemy decydowali sami, aktywnie uczestnicząc w zabiegach oraz w bogatym, ciekawie przygotowanym programie pobytu, którego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się zintegrowania członków naszego Stowarzyszenia. 

Władze i opiekunowie medyczni „SezaM”-u obserwując światowe standardy leczenia SM zauważają, że naukowo potwierdzony postęp który nastąpił w ostatnich latach to nie tylko nowe leki, lecz uświadomienie, że właśnie kompleksowa opieka / rehabilitacja /może przynieść ulgę choremu w codziennym życiu. 

Uczestnikom turnusu przypominamy: 

 • wyjazd do Szczyrku 19-go czerwca 2013 roku, o godz 9 z Bojkowa /Dom Kultury/ 
 • zbiórka wszystkich wyjeżdżających autokarem do godz.8.45 /bardzo ważne/
 • uczestnicy zabierają z sobą ksero dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę oraz niezbędne stosowane leki na czas trwania turnusu
 • pamiętajmy o zabraniu dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość  /dowód osobisty lub paszport/
 • zabieramy obowiązkowo coś z ciepłej odzieży /Szczyrk to góry!/ a rok mamy kapryśny
 • obowiązkowo zabieramy z sobą strój do ćwiczeń i obuwie sportowe
 • zabieramy także stroje kąpielowe /istnieje możliwość korzystania z krytej pływalni COS/

 

Zabieramy obowiązkowo dobry humor :)
Pogoda jak zawsze – zamówiona!
Wracamy 3 lipca 2013 roku.

1% NAM POMAGA

 

 

Kandziora Franciszek

 

Światowy Dzień SM jest globalną kampanią uświadamiającą poświęconą SM. Celem kampanii jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat SM, podniesienie świadomości a także wiedzy o wpływie tej choroby na życie ponad dwóch milionów ludzi na całym świecie. 

W niedzielne popołudnie 2 czerwca 2013 roku, w godzinach od 15 do 18, Pod hasłem "Nasza rodzina nie jest SaMa" z okazji Światowego Dnia SM, Górnośląskie Centrum Medyczne (SPSK nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca) w Katowicach – Ochojcu zorganizowało wydarzenie medyczne, którego celem była integracja chorych na SM i ich rodzin oraz stworzenie im możliwości chociażby chwilowego zapomnienia o trudach zmagania się z chorobą. Na zaproszenie Centrum Medycznego SezaM był partnerem wydarzenia a nasi członkowie, wraz z rodzinami i przyjaciółmi byli uczestnikami wydarzenia

Przy słonecznej - zamówionej na ten dzień pogodzie o godz. 15 otwarcia wydarzenia dokonały pani Anna Jastrząb z działu promocji kliniki w Ochojcu oraz pani Karolina Kropornicka, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SezaM”. Chorzy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych udzielanych przez specjalistów neurologów:  dr n. med. Anettę Lasek– Bal  ordynatora Oddziału neurologii w/w Centrum Medycznego, dr Celinę Kauczor – lekarza tego oddziału oraz pielęgniarkę  oddziałową Urszulę Kulczyk. Organizatorzy zapewnili posiłek i napoje.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia doskonale się bawili. Oprawę historyczną wydarzenia przygotowali   członkowie Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. Byliśmy świadkami scenki napadu zbójów na zamek oraz pokazu dawnych tańców, do których następnie nas zaproszono. Bawiliśmy się – szczególnie dzieci i młodzież – strzelaniem z łuku, rzucaniem włócznią, walkami na miecze itp. Mieliśmy okazję poznać wiele innych obyczajów średniowiecznego Będzina. 

Kandziora Franciszek

29 maja 2013r. po raz piąty w historii obchodzony będzie Światowy Dzień SM, ustanowiony i organizowany przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF) oraz krajowe towarzystwa zrzeszające chorych na SM i ich bliskich.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest jednym z najczęstszych schorzeń układu nerwowego, które dotyczy osób młodych. Szacunkowe dane wskazują, że w Polsce na SM choruje 60 tys. osób, a co roku przybywa 2 tys. nowych zachorowań. Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą i nieuleczalną chorobą neurologiczną najczęściej diagnozowaną między 20. a 40. rokiem życia. U każdego chorego na SM mogą pojawić się inne objawy: zaburzenia wzroku, niedowłady,  zaburzenia mowy i wiele innych. Co druga osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim jest chora na SM.

W większości krajów Unii Europejskiej leczenie ma zapewnione ok. 30% chorych. Pod względem dostępności do terapii Polska jest wciąż na jednym z ostatnich miejsc. Nieleczone lub źle leczone SM prowadzi do niepełnosprawności i wykluczenia osoby będącej często dopiero u progu kariery zawodowej i życia rodzinnego. Polscy chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) ciągle muszą walczyć o poprawę dostępu do standardowej terapii. Tymczasem zdążył się już pojawić pierwszy doustny lek na SM o wyższej skuteczności. Badania, które objęły łącznie ponad 3 tys. pacjentów wykazały, że o ponad 50 proc. skuteczniej redukuje on liczbę rzutów (tj. zaostrzeń) choroby w ciągu roku. Co ważne, jest skuteczny zarówno u chorych z nowo zdiagnozowanym SM, jak i u tych, u których interferon przestał działać

Odpowiedzią na wszystkie niedostatki i niedociągnięcia naszego Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ jest ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM  SezaM” z siedzibą w Gliwicach, organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie. Chorzy członkowie stowarzyszenia mogą korzystać z 1% podatku dochodowego wpływającego na ich indywidualne konta. SezaM powstało by pomagać w pokonywaniu trudności związanych z chorobą. Integruje, leczy, rehabilituje oraz aktywizuje ludzi chorych. Łamie bariery psychologiczne w społeczeństwie. Pomaga poznać chorobę i zdobyć pozytywne myślenie.
Z okazji  Światowego Dnia SM Górnośląskie Centrum Medyczne (SPSK nr 7 SUM GCM im. prof. L. Gieca) w Katowicach – Ochojcu, w dniu 2 czerwca 2013r w godz 15 - 18 ZAPRASZA pacjentów chorych na SM wraz z rodzinami na wydarzenie medyczne które będzie miało miejsce  na podzamczu Zamku Królewskiego w Będzinie pod hasłem:

 „Nasza Rodzina nie jest SaMa”

Partnerem imprezy jest Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM "SezaM".

 „Sezam”, aktywnie włączając się w to wydarzenie medyczne, chce czynnie przyczynić się do podniesienia świadomości dotyczącej stwardnienia rozsianego oraz do wzmocnienia więzi osób chorych na SM na całym świecie. W ostatnich pięciu latach w związku z obchodami odbyło się ponad 500 imprez w 67 krajach świata w tym w Polsce. W tym roku kluczową kwestią będzie rodzina, otoczenie osoby chorej. Oczekujemy licznego udziału naszych członków wraz z rodzinami oraz mieszkańców Będzina i okolic. Wypada wspomnieć, że tak istotne wydarzenie medyczne przypada w okresie Dnia Matki i Dnia Dziecka, zaś hasło imprezy organizowanej przez Górnośląskie Centrum Medyczne (SPSK nr 7 SUM GCM im. prof. L. Gieca) w Katowicach – Ochojcu, mówi samo za siebie.

Wypada mieć nadzieję że do uświetniania i podkreślenia znaczenia  tak istotnego wydarzenia medycznego w naszym regionie przyczynią się władze Będzina, województwa śląskiego oraz regionalne ośrodki prasy, radia i telewizji a także okoliczne zakłady pracy zatrudniające chorych na stwardnienie rozsiane. Pogoda jak zwykle zagwarantowana.

Z A P R A S Z A M Y

Kandziora Franciszek

Klinika Neurologii w Zabrzu zaprasza pacjentów z rozpoznaną postacią rzutowo-remisyjną SM, leczonych przez przynajmniej rok interferonami, u których wystąpiły rzuty choroby w trakcie leczenia - celem kwalifikacji do leczenia lekiem doustnym w ramach nowego programu refundowanego przez NFZ.

W celu kwalifikacji prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki Neurologii w Zabrzu ŚUM ul. 3Maja 13-15 tel. 32 3704584, 32 3704594 i umówienie się na spotkanie. Prosimy o przygotowanie dokumentacji z dotychczasowego leczenia.

Osobami odpowiedzialnymi za program są: dr n.med. Monika Adamczyk-Sowa i lek. Katarzyna Kubicka-Bączyk.

Kolejne comiesięczne spotkanie Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SezaM” w Gliwicach, poświęcone było – w związku z licznymi pytaniami – środkom z 1% oraz informacjom o turnusie rehabilitacyjnym w Szczyrku, organizowanym po raz kolejny przez „SezaM”.

Spotkanie - jak zawsze – odbyło się w Domu Kultury w Bojkowie a otwarła je pani prezes Karolinka Kropornicka, witając serdecznie wszystkich bardzo licznie przybyłych członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin i opiekunów. Jako iż liczebność Stowarzyszenia w ostatnim roku wzrosła o ok. 30% a kampania 1% była mocno nagłośniona, nowoprzyjęci prosili o wyjaśnienia całego procesu pozyskiwania środków z 1% od podatków.

Pani prezes objaśniła krok po kroku cały proces tej operacji. Od momentu złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej aż do pojawienia się tych środków na koncie Stowarzyszenia a następnie na poszczególnych subkontach. Jest to proces złożony i wymaga czasu. Ustawowy czas mają Urzędy Skarbowe a następnie Ministerstwo Finansów. Urzędy Skarbowe we właściwym, ustawowym czasie przekazują środki  na poszczególne OPP wskazane przez podatników. Następnie w Ministerstwie Finansów, gdzie spływają informacje ze wszystkich Urzędów Skarbowych, sporządzana jest informacja dla poszczególnych OPP. Informacja ta przekazywana w formie elektronicznej i jest dobrze zabezpieczona. Odrębną drogą Stowarzyszenie otrzymuje stosowny kod dostępu do przekazanych danych. Wtedy do pracy przystępują służby księgowe. Jest to praca dla wielu osób /wykwalifikowanych księgowych/ i wymaga także sporo czasu. Proces ten jest jeszcze weryfikowany. Powstają w ten sposób szczegółowe informacje o podziale środków z 1% na poszczególne subkonta członków Stowarzyszenia. Wtedy  tak sporządzona informacja przekazywana właścicielom subkonta  na piśmie. Cały czas , od momentu upływu terminu składania deklaracji podatkowych aż do ich przetworzenia to około 5 – 6 miesięcy. 

Oczywiście, o darczyńców musimy zabiegać sami wśród członków rodziny, znajomych, w zakładach pracy i temu służy kampania 1%.  

W dalszym ciągu pani prezes informowała na jakie cele mogą być przeznaczone w ten sposób zgromadzone środki. Poinformowała także o dokumentach na podstawie których środki zgromadzone na subkontach mogą być uruchomione. Cele to: wydatki na leki, wydatki na środki higieny niezbędnych w przebiegu choroby,  wydatki na: sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, usługi, np. usługi asystenckie czy rehabilitacji domowej, remonty dostosowujące mieszkania do potrzeb chorych itp. itd. Wydatki, sposób korzystania ze środków 1% określają Regulaminy „SezaM-u” wydatkowania środków z 1%.

Na szczegółowe pytania pani prezes udzielała zainteresowanym dodatkowych informacji na zakończenie spotkania.
Mówiąc o aktualnie trwającej kampanii pozyskiwania środków z 1% pani prezes wyróżniła i podziękowała za szczególne zaangażowanie Angelice Dankowskiej oraz Wojtkowi Kropornickiemu. Przekazała także informacje z „Targów Gliwickich OPP’a 2013”.     

Z czym „SezaM” szedł na Targi? Mogliśmy się pochwalić:

 • turnusami rehabilitacyjnymi / Duszniki, Szczyrk /
 • piknikami integracyjnymi w Brzeżnicy i Bojkowie
 • osiągnięciami naszych członków w ogólnopolskich konkursach fotograficznych i poetyckich
 • własną poradnią neurologiczną
 • a także z wieloma inicjatywami jak; koncerty, bale andrzejkowe i inne które przysparzają nam środków. 

Jakie s ą nasze oczekiwania i zamierzania na przyszłość? 

 • Utrzymać dotychczasowe formy działalności, wspierać działalność kulturalną, gdyż osiągnięcia naszych członków są najlepszą i najtańszą formą reklamy SezaM-u
 • Zmierzać do szybkiego zakończenia już rozpoczętej inwestycji, którą jest „Centrum Rehabilitacji Neurologicznej” / nazwa robocza / , która rozwiąże wiele naszych problemów.

To wielki skrót tego czym możemy się pochwalić i co chcemy razem osiągnąć. Wiele pracy i różnych sposobów pozyskiwania środków oraz  sponsorów przed nami. 
W dalszej części spotkania podana została informacja o turnusie rehabilitacyjnym w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 19.06 – 03.07.2013r. Wyjazd planowany o godz 9.00 w dniu 19.06.2013r spod Domu Kultury w Bojkowie. Przekazano informację o zabraniu stosowanych lekarstw na czas turnusu, konieczności posiadania ksero dokumentacji medycznej z diagnozą schorzeń oraz  o odpowiednim ubraniu. Wszyscy zobowiązani zostali o określenie o formy dojazdu. Informacje przyjmowała pani Bogusia Dyrbuś, udzielając każdemu niezbędnych dodatkowych porad w związku z turnusem.
Po spotkaniu, jak zawsze, przybyli po raz pierwszy mogli - korzystając z dodatkowych informacji - składać deklaracje członkowskie wraz z ksero dokumentów medycznych potwierdzających diagnozę.

Na zakończenie rada dla nas wszystkich: kampania gromadzenia środków z 1% od podatków nie kończy się z dniem 30 kwietnia danego. Kampania trwa cały rok. Już musimy myśleć i szukać i zabiegać o darczyńców, którzy będą dla nas łaskawi w roku przyszłym a także w latach następnych. Aktywność i pomysłowość przynosi korzyści indywidualne a przedewszystkim Stowarzyszeniu.

Kandziora Franciszek

14 DNIOWY WYJAZDOWY KURS NA PRAWO JAZDY

Program „Aktywny samorząd” – Moduł I – Obszar A – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Marzysz o zdobyciu prawka? Chciałbyś uwolnić się od zawodnych i powolnych autobusów? Zainwestuj w siebie! Zapisz się na kurs prawa jazdy i ćwicz z najlepszymi!. Wyjazdowe kursy prawa jazdy to same zalety: znaczna oszczędność czasu dla kursanta w przygotowaniu do egzaminu w porównaniu z tradycyjnym kursem, możliwość skupienia się wyłącznie na nauce, codzienna nauka jest zdecydowanie bardziej efektywna i skuteczna, bez obciążeń związanych z obowiązkami rodzinnymi, w pracy, szkole,

I miejsce kursu: Duszniki Zdrój, ul. Wojska Polskiego 51, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Stalowy Zdrój" wpis OD/02/0016/11 Po kursie udajemy się na egzamin państwowy do WORD Kłodzko.

II miejsce kursu: Ustka, ul. Rybacka 10, „POSEJDON” Ośrodek Konferencyjno Wypoczynkowy wpis OD/22/0016/13 Po kursie udajemy się na egzamin państwowy do WORD Słupsk.

INFORMACJE i WZÓR WNIOSKU


TERMIN WPŁAT NA WYJAZD REHABILITACYJNY DO SZCZYRKU  UPŁYWA 15 MAJA 2013R. DO TEGO CZASU NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY NA KONTO STOWARZYSZENIA: 

09 1050 1298 1000 0023 1409 9488

Chorzy płacą 660zł, osoby zdrowe 1260zł. Chorzy, którzy chcą pokryć koszty ze środków zgromadzonych na swoich subkontach 1% proszone są o przesłanie upoważnienia na sfinansowanie tych kosztów z 1%. Upoważnienia możne przywieźć na nasz piknik w Brzeźnicy lub wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyjazd dla osób, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru wynajętego przez stowarzyszenie odbędzie się 19 czerwca o godz. 9.00 spod siedziby stowarzyszenia: Dom Kultury - Gliwice Bojków, ul. Rolników 164. 

UWAGA! Na miejscu trzeba będzie dokonać opłaty klimatycznej.

A tak przedstawia się ośrodek: Ośrodek rehabilitacyjno - wypoczynkowy "ADAM" 

Zapraszamy na kolejny Piknik w Brzeźnicy - 11, 12 maja 2013r. Osoby, które zapisały się podczas spotkania i nie dokonały opłaty 10zł będą mogły to zrobić w dniu pikniku. Prosimy nie przesyłać pieniędzy na konto! Przypominamy, że opłata dotyczy tylko dorosłych. Przyjmujemy jeszcze zapisy wśród członków stowarzyszenia, ale już tylko bez możliwości noclegu. Możemy ewentualnie wpisywać osoby na listę rezerwową (opcja z noclegiem).

Ośrodek Wypoczynkowy Brzeźnica znajduje się w Gminie Tworóg (miejscowość BRYNEK), blisko drogi  krajowej DK-11 Lubliniec-Tarnowskie Góry. To już kolejne nasze spotkanie.

Program:
11 V (sobota) - zapraszamy od godz. 10. 
- zajęcia Nordic Walking (osoby posiadające swoje kijki proszone są o ich przywiezienie)
- dla dzieci koniki i bryczka
- warsztaty robienia biżuterii
- kącik maluszka (malowanie, budowanie domków z kartonów itd.)
- rodzinny turniej sportowy
- kącik rysunkowy dla dzieci
- turniej gry w boule
- dyskoteka od lat 2 do 102 :)
W tym dniu będzie ciepły posiłek o godz. 14 i jak zwykle napoje, słodycze i ciastka dla dzieci, wieczorem grill :)

12 maja (niedziela)
Wspólne śniadanie, a o 13 ciepły posiłek. W tym dniu zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą materacy, składanych krzesełek, latarki, koniecznie coś cieplejszego na chłodny wieczór i coś przeciwdeszczowego.  

A tak to wyglądało w poprzednich latach:

rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012.

Informacje o ośrodku znajdziecie na stronie: http://www.brzeznica.tworog.pl/

Dojazd: mapa

Współrzędne: 50°31'10''N, 18°42'52''E (50.519640N, 18.714644E)

Miło nam poinformować, że nasz kolega Sławomir Kałuża otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych "1% z uśmiechem". Sławkowi serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

Przypominamy, że członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM obowiązuje składka roczna w wysokości 24,00zł, którą prosimy wpłacać na konto SezaM o numerze: 

09 1050 1298 1000 0023 1409 9488.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie pana Tomasza Drygasa, członka Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w zbieraniu danych do pracy magisterskiej pt. "Rola III sektora w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych", poprzez wypełnienie załączonej ankiety przez członków Państwa organizacji (maksymalnie dziesięć osób). Wierzymy, że dzięki osobie promotora - dr hab. Jacka Męciny, wiceministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - praca magisterska p. Tomasza może mieć realny wpływ na myślenie o polityce społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

www.sezamsm.home.pl/dokumenty/kwestionariusz_wywiadu.doc

Z poważaniem
Joanna Wojtyńska
Dyrektor Biura PFON

Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Jej celem jest uzyskanie informacji o stopniu niepełnosprawności, umiejętnościach i zdolnościach osób uczestniczących w niej. Dzięki tej ankiecie podjęte zostaną próby znalezienia zatrudnienia dla zainteresowanych w ramach projektu tworzenia w Gliwicach Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Prosimy o przesyłanie ankiet na podany tam adres kontaktowy email.

Dane osobowe nie będą udostępniane bez zgody ankietowanego. ANKIETA

Zapraszamy do udziału w ankiecie do nowej części kampanii SM - walcz o siebie!

Link: http://gex.net.pl/vrlab/run/dbmaison_sm

1% z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki

 

 

Terminarz spotkań SEZAM-u

Terminy spotkań 2018r.

Miejski Ośrodek Kultury
Adres: 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

08.09.2018  godz. 15:00

06.10.2018 godz. 15:00

17.11.2018 godz. 15:00

08.12.2018 godz. 15:00 - spotkanie opłatkowe

12.01.2019 godz. 15:00

 

 

Statystyka strony

 • Unique Visits Today567
 • Unique Visits Yesterday466
 • Visits This Week1771
 • Visits Previous Week1116